Sissi

Furla Art Award - III Edition

Sissi, Anatomia Parallela in tour, 2013/2014 (Teatro Anatomico, Archiginnasio, Bologna)

Sissi, Anatomia Parallela in tour, 2013/2014 (Teatro Anatomico, Archiginnasio, Bologna)

Sissi, Daniela ha perso il treno, 1999

Sissi, Daniela ha perso il treno, 1999

Sissi, Volume Interno, 2012 (detail)

Sissi, Volume Interno, 2012 (detail)

Sissi, Nidi, 2004

Sissi, Nidi, 2004

Share this on